Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2014

8482 d977
Reposted fromLittleJack LittleJack viateaholic teaholic
onesteptoofar
To nie jest tak, że ja nie wybaczam. Wybaczam, tylko nie potrafię zapomnieć i boję się, że to, co tak bolało, może się powtórzyć.
— znalezione
Reposted fromperseweracje perseweracje viacreure creure
8544 504d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacreure creure
onesteptoofar
1330 e55a
Reposted fromfoods foods viatoskalatte toskalatte
onesteptoofar
Nigdy nie odrzucaj nieoczekiwanych propozycji podróży. Podejmuj je, jakby miały być największą przygodą Twojego życia. Tam zawsze kryje się początek czegoś nowego.
Reposted fromteaholic teaholic
onesteptoofar
onesteptoofar
Wróciłem do domu. Nie wiedziałem, co zrobić z tęsknotą za kimś, kogo się nie pamięta, ani co zrobić z przytuleniem, na które się czeka całe życie.
— Robert Rient
Reposted fromswojszlak swojszlak viamadeliine madeliine
onesteptoofar
4464 aa18
7092 ef8c

August 12 2014

onesteptoofar
1981 5b30 500
Szkoda, że tego nie rozumieliśmy 
Reposted fromhunsert hunsert viaZlaKobieta ZlaKobieta
6496 a5f9
Reposted frompengin pengin viaZlaKobieta ZlaKobieta
onesteptoofar
3002 4092 500
onesteptoofar
0282 468f
Reposted fromnyaako nyaako viailikemyself ilikemyself
onesteptoofar
5081 f84f
Reposted fromsuenos suenos viailikemyself ilikemyself

July 28 2014

2283 3cb0
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
onesteptoofar
7047 11b3 500
Photo by Gregory Davidson
onesteptoofar
onesteptoofar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl